INTERNA MEDICINA

Interna medicina se bavi proučavanjem, lečenjem i sprečavanjem bolesti unutrašnjih organa, kao što su bolesti srca, pluća, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, bubrega, žlezda i sl. Iako naziv ukazuje na unutrašnje organe ona leči čoveka kao celinu, pa se opravdano smatra “kraljicom medicine”.

Internistički pregled je kompletan pregled specijaliste interne medicine, a po potrebi mogu se obaviti i dopunske analize kod drugih specijalista i subspecijalista kako bi se rezultati objedinili i utvrdilo tačno stanje pacijenta.

Internistički pregled obuhvata:
  • Preventivne preglede i skrining zdravlja
  • Kardiološki pregled sa EKG-om
  • Endokrinološki pregled dijabetičara, poremećaja rada štitaste žlezde,…
  • Nefrološki pregled pacijenata sa poremećajima funkcije bubrega i mokraćnih puteva
  • Hematološki pregled kod malokrvnosti, krvarenja, drugih imunokompromitovanih stanja,…
  • Gastroenterološki pregled kod poremećaja rada sistema za varenje i funkcija jetre
  • Pulmološki pregled sa spirometrijom itd.

Imajući u vidu sveobuhvatnost, ovo su najvažniji lekarski pregledi koje treba svaka osoba starija od 40 godina da obavi jednom godišnje.

dr dimitrije tasić

dr Dimitrije Tasić

Važnost internističkog pregleda je velika, jer teške bolesti obično napadaju više organa. Pa redovnom proverom mogu se otkriti u ranom stadijumu kada je izlečenje uspešno u čak 90 odsto slučajeva. Takođe, internistički pregled je obavezan deo preoperativne obrade, ali i kod prvih primećenih nepravilnosti u funkcionisanju organizma.

Poliklinika “Sveti gral” Smederevo
Železnička 24, Smederevo

026.46.27.475
066.120.123

poliklinika@svetigral.rs
www.svetigral.rs

Copyright Sveti gral 1997-2024.