KARDIOLOGIJA

U Poliklinici “Sveti gral” možete obaviti kardiološki pregled za dijagnostiku,
praćenje i prevenciju bolesti srca namenjen svim kategorijama pacijenata.

Kardiolog se bavi bolestima srca i krvnih sudova, koje su najučestalije bolesti modernog doba, a verovatno najpoznatija bolest je infarkt miokarda(srčani udar), čija se pojava može prevenirati.  Indikacija za kardiološki pregled se postavlja od strane interniste ili izabranog lekara opšte prakse, a namenjen je osobama sa simptomima kao što su:

  • Bol u grudima
  • Zamaranje
  • Poremećaji srčanog ritma
  • Slabljenje srca
  • Hipertenzivne krize
  • Post COVID smetnje
  • Ostali srčani problemi.
Kardiološki pregled

Kardiološki pregled je bezbolan, nije potrebna nikakva priprema, ne koriste se invazivni insutrumenti (uobičajeno se koristi stetoskop, tenziometar, EKG aparat, ehosonografska sonda). Kardiološki pregled traje prosečno 20-30 minuta, po potrebi I duže, a završava se dijagnozom lekara I procenom kardiovaskularnog rizika. Kardiološki pregled obuhvata: anamnezu, kardiološki pregled(status), EKG, dopunske dijagnostičke procedure(ehokardiografija-ultrazvuk srca, 24h holter EKGa I krvnog pritiska), završno mišljenje I terapiju.

Ehokardiografija(ultrazvuk srca)

je procedura kojom se vrši dijagnostika I praćenje pacijenata koji imaju oboljenja srca. Ovom metodom se može dobiti veliki broj informacija kao što su veličina, oblik I snaga srca, lokalizacija I veličina oštećenja srčanog mišića, izgled I funkcija srčanih zalistaka…

Holter EKGa

se obično izvodi nakon osnovnog pregleda, kada kardiolog proceni da rutinski EKG(elektrokardiogram) ne daje dovoljno informacija o stanju Vašeg srca. Holter je mali aparat koji tokom 24h snima otkucaje Vašeg srca, nakog čega na Holter monitoru pruža informacije na osnovu kojih kardiolog može utvrditi da li imate probleme sa srčanim ritmom.

Holter krvnog pritiska

Holter za praćenje krvnog pritiska procenjuje nivo krvnog pritiska pacijenta tokom 24 sata, u normalnom okruženju i aktivnostima pacijenta van lekarske ordinacije. Monitoring krvnog pritiska je neophodan u slučaju očitavanja povišenog krvnog pritiska da bi se isključila ili potvrdila dijagnoza hipertenzije, hipertenzije belih mentila ili maskirane hipertenzije, kao i procenili ishodi lečenja prethodno dijagnostikovane hipertenzije. 

Skrining(preventivni)

pregled srčanih bolesti se preporučuje u dobi 20 i više godina, naročito kod sportista I fizički aktivnih osoba I osoba opterećenih pozitivnom porodičnom anamnezom na oboljenja srca I krvnih sudova. Odlazak na pregled srca je jedini način da otkrijete da li bolujete od srčane bolesti, što je važno da znate, s obzirom da svaka četvrta smrt uzrokovana bolestima srca.

Marko radošević

dr Marko Radošević

Poliklinika “Sveti gral” Smederevo
Železnička 24, Smederevo

026.46.27.475
066.120.123

poliklinika@svetigral.rs
www.svetigral.rs

Copyright Sveti gral 1997-2024.