CENOVNIK

Ginekologija

 

Ginekološki pregled – 4000

Ginekološki pregled i ultrazvučni pregled – 5000

Kolposkopija i citologijija (Papanikolau pregled) – 5000

Ginekološki pregled, ultrazvučni pregled, kolposkopija i citologija – 8000

Ultrazvučni pregled sa kolor doplerom (trudnice) – 5000

Ultrazvučni pregled sa kolor doplerom i ginekološki pregled (trudnice) – 6000

Ultrazvučni pregled sa kolor doplerom i CTG (trudnice) – 7000

Biopsija PVU sa HP analizom – 10000

Skidanje kondiloma radio talasima – 12000

Polypectomia sa HP analizom – 10000

Uzimanje briseva – 1000

Folikulometrija – 10000

LOOP escizija sa HP analizom – 18000

CTG – 2000

Aplikacija spirale – 7000

Ekstrakcija spirale – 4000

Radio laser vaporizacija i biopsija PVU sa HP analizom- 16000

Radio laser vaporizacija PVU – 12000

Otorinolaringologija

 

Prvi ORL pregled – 3000

Kontrolni ORL pregled (do 10 dana) – 2000

Kontrolni ORL pregled (od 10 dana) – 2500

Timpanometrija – 1000

Audiometrija – 1500

Kontrolni ORL pregled sa timpanometrijom (do 15 dana) – 2000

Audioloski pregled (audiometrija i timpanometrija) – 5000

Ispitivanje centra za ravnotezu (audiometrija i kalorimetrija) – 6000

Alergoloske probe (inhalatorne I nutritivne) – 6000

Paracentaza (incizija bubne opne kod gnojenje u uvu) – 2000

Incizija peritonzilarnog abscesa – 3000

Incizija abcesa lica ili vrata sa negom do zarastanja – 5000

Recekcija kratke veze jezika (frenulum linguae) – 3000

Ušivanje rane na licu ili vratu – 5000

Previjanje rane na licu ili vratu, skidanje konaca – 1500

Lečenje othematoma – 12000

Prednja tamponada nosa (zaustavljanje obilnih krvarenja) – 7000

Repozicija nosne kosti sa fiksacijom (prelomi nosnih kostiju) – 15000

Otomikroskopija (otovideoskopija) – 1500

Timpanometrija – 1500

Repozicioni manevri – 500

Aplikacija leka u uvo (štrajfna) – 500

Produvavanje tuba (Politzer) – 500

Aspiracija sekreta iz nosa (Proetz) – 500

Odredjivanje oštecenja sluha po Fowler-u – 1500

Pedijatrija

 

Pedijatrijski pregled, prvi – 3000

Pedijatrijski pregled, kontrolni (do 10 dana) – 2000

Pedijatrijski pregled, kontrolni (posle 10 dana) – 2500

Potvrda za ustanove – 700

Sistematski pregled dece za prijem u kolektiv – 1500

Pedijatrijski pregled sa ultrazvukom CNS-a – 5000

Pedijatrijski pregled sa ultrazvukom kukova – 4000

 Onkologija

 

Onkološki pregled  – 4000

 

Ultrazvučna dijagnostika

 

Ultrazvuk dojki – 4000

Ultrazvuk abdomena – 4000

Ultrazvuk vrata – 4000

Ultrazvuk vrata i dojki – 6500

Ultrazvuk abdomena i dojki – 6500

Ultrazvuk abdomena, vrata i dojki – 8000

Plastična hirurgija

 

Specijalistički pregled – 3000

Specijalistički pregled (kontrolni do 10 dana) – 2000

Specijalistički pregled (kontrolni nakon 10 dana) – 2500

HP pregled – 3500

Uzimanje brisa – 1000

Ušivnaje rane – 5000

Previjanje rane – 1500

Skidanje konaca – 1500

Malo previjanje – 1000

Veliko previjanje – 2500

Primarna obrada opekotina do 5% – 6000

Manja primarna obrada opekotina 5-10% – 10000

Veća primarna obrada opekotina 5-10% – 14000

Sekundarna obrada opekotina 5% – 3000

Manja sekundarna obrada opekotina 5-10% – 4000

Veća sekundarna obrada opekotina 5-10% – 6000

Manja korekcija ušne školjke (jednostrano) – 25000

Veća korekcija ušne školjke (jednostrano) – 43500

Blefaroplastika gornjeg kapka (jednostrano) – 36000

Blefaroplastika donjeg kapka (jednostrano) – 60000

Face lifting (parcijalni) – 150000

Face lifting (kompletni) – 360000

Redukciona mamoplastika (jednostrano) – 130000

Redukciona mamoplastika (obostrano) – 250000

Rekonstrukcija trbušnog zida (cutis laxa) – 300000

Mastopeksija (jednostrano) – 195000

Mastopeksija (obostrano) – 250000

Korekcija ožiljka sa direktnom suturom – 15000

Korekcija ožiljka sa transplantatnom (manji) – 20000

Korekcija ožiljka sa transplantatom (srednji) – 25000

Korekcija ožiljka sa transplantatom (veći) – 30000

Korekcija ožiljka lica (manji) – 30000

Korekcija ožiljka lica (veći) – 45000

Ekscizija tetovaze do 5cm – 25000

Ekscizija tetovaze 5-10cm – 45000

Ekscizija tetovaze veće od 10cm – 60000

Ekscizija tumora od 2cm – 15000

Ekscizija tumora 2-5cm – 18000

Ekscizija tumora preko 5cm (sa direktnim zatvaranjem) – 36000

Ekscizija tumora preko 5cm (sa rekonstrukcijom) – 42000

Ekstirpacija tumora do 2cm  – 18000

Ekstirpacija tumora preko 2 cm – 30000

Ekstirpacija tumora preko 5 cm – 50000

Lugatura kožne promene na peteljci – 1500

Rešavanje benigne promene kože radioterapijom – 4500

Resekcija benigne promene kože radioterapijom – 6000

Rešavanje benigne promene (bez rekonstrukcije) – 15000

Rešavanje benigne promene (sa rekonstrukcijom) – 20000

Hiruško lečenje uraslog nokta – 18000

Hirusko lečenje uraskog nokta uz eksciziju matriksa – 22000

Ekscizija malignog tumora do 2cm sa direktnom suturom – 18000

Ekscizija malignog tumora preko 2cm sa direktnom suturom – 25000

Ekscizija malignog tumora sa primarnom rekonstrukcijom – 40000

Lokalni kožni režanj (manji) – 25000

Lokalni kožni režanj (srednji) – 36000

Lokalni kožni režanj (veliki) – 50000

Uzimanje AT – 12000

Manji AT – 10000

Srednji AT – 15000

Veliki AT – 20000

Wolf AT (veoma veliki AT) – 36000

Uklanjanje stranog tela (manjeg) u mekom tkivu-površno – 4000

Uklanjanje stranog tela (većeg) u mekom tkivu-površno – 6000

Uklanjanje stranog tela (manjeg) u mekom tkivu-duboko – 12000

Uklanjanje stranog tela (većeg) u mekom tkivu-duboko – 15000

Neurologija

 

Neurološki pregled – 4500

Kolor dopler krvnih sudova vrata – 4500

Neurološki pregled i kolor dopler krvnih sudova vrata – 8000

 

Interna medicina

 

Internistički pregled sa EKG-om – 4000

Kardiološki pregled – 5000

Ultrazvuk srca – 4500

Kolor dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta – 4500

Internistički pregled i ultrazvuk srca – 7500

24h holter krvnog pritiska – 4000

24h holter EKG – 5000

Kompletan kardiološki pregled sa holter EKG-om – 11000

 

Dečija hirurgija

 

Pregled dečijeg hirurga – 5000

Adhesiolysis preaputii – 9000

Ortopedija

 

Specijalistički pregled – 3000

Specijalistički pregled sa ultrazvukom – 5000

Specijalistički pregled (kontrolni do 7 dana) –  1500

Specijalistički pregled (kontrolni posle 7 dana)  – 2000

Specijalistički pregled (kontrolni sa ultrazvukom) – 2000

Ortopedska repozicija preloma – 3000

Aplikovanje gipsane imobilizacije- 1500 – 4000

Punkcija zgloba, burze – 1500

Uzimanje brisa – 1000

Intraartikularna primena lekova – 3000

Uslužna intrartikularna primena lekova – 2000

Primarna hirurška obrada rane uz ušivanje – 7000 – 10000

                                                     Ušivanje rane – 5000 – 7000

Hirurško lečenje uraslog nokta – 15000

Uklanjanje nokta nakon povrede – 7000

Previjanje rane –  1500

Skidanje konaca – 1500

Uklanjanje manjeg stranog tela iz površnog dela mekog tkiva – 4000

 Uklanjanje većeg stranog tela iz površnog dela mekog tkiva – 6000

Postavljanje fiksacionog zavoja i ostale imobilizacije – 1000 – 2000

Sve cene su izražene u dinarima!

Poliklinika “Sveti gral” Smederevo
Železnička 24, Smederevo

026.46.27.475
066.120.123

poliklinika@svetigral.rs
www.svetigral.rs

Copyright Sveti gral 1997-2024.