Interna medicina

INTERNA MEDICINA predstavlja medicinsku specijalnost koja se bavi proučavanjem, lečenjem i sprečavanjem bolesti unutrašnjih organa, kao što su bolesti srca, pluća, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, bubrega i sl.

U grane Interne medicine spadaju kardiologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, nefrologija, imunologija.

Samim tim, ukratko se može reći da se interna medicina bavi opštim zdravljem i dobrobiti odrasle osobe.

Lekar čija je specijalnost interna medicina, naziva se internistom. Internista koristi sve anamnestičke podatke koje dobija od pacijenata ili njegove rodbine, fizikalni pregled i dijagnostičke procedure koje se obavljaju radi prevencije ili dijagnostike oboljenja.

Odgovornosti lekara interniste, jeste da obrazuje i usmeri pacijenta kako da modifikuje svoj način života, da ga psihološki posavetuje, da daje lekove i uputi pacijenta kako da koristi prepisane lekove. Internista traži savete lekara drugih specijalnosti u cilju prevencije i izlečenja.

U poliklinici “Sveti Gral” možete obaviti specijalističke preglede iz oblasti interne medicine, reumatologije, uz ultrazvučni pregled abdomena, mekih tkiva i zglobova, sistematski pregled sprotista i rekreativaca, kolor dopler krvnih sudova nogu, kod spec. interne medicine dr Miroslave Mace Jevtić i spec. dr Marka Radoševića.

Naši lekari

dr Miroslava Jevtić

dr Marko Radošević

Sve što treba da znate o pregledu!

Pregled je potpuno bezbolan. 
N

Lista lekova koje koristite

Sve lekove koje koristiti ili ste koristili u prošlosti u dužem vremenkom periodu?
N

Porodinčna anamneza

Da li je neko od Vaših rođaka bolova ili boluje od nekih ganetski prenosivih bolesti? 
N

Istorija Vaših oboljenja

Da li bolujete od nekih hroničnih bolesti? Da li ste imali ranije operacije ili ozbiljnije povrede?
“Mesto gde se osećate da nemate problem. Veoma kvalitetna i dobra usluga i posvećenost lekara pacijentu”

Stefan Janković

Pacijent

Briga o zdravlju je naša misija.

radno vreme poliklinike je svakog radnog dana od 13h do 21h.