Cenovnik naših usluga

Klikom na plus se prikazuje cene iz određene oblasti.

Ginekologija
 • Ginekološki pregled – 2500
 • Ultrazvučni pregled – 3000
 • Ginekološki pregled i ultrazvučni pregled – 3500
 • Kolposkopija i citologijija (Papanikolau pregled) – 3500
 • Ginekološki pregled, ultrazvučni pregled, kolposkopija i citologija – 6000
 • Ultrazvučni pregled sa kolor doplerom (trudnice) – 3500
 • Ultrazvučni pregled sa kolor doplerom i ginekološki pregled (trudnice) – 4500
 • Ultrazvučni pregled sa kolor doplerom i CTG (trudnice) – 4500
 • Biopsija PVU sa HP analizom – 7500
 • Skidanje kondiloma radio talasima – 10000
 • Polypectomia sa HP analizom – 7500
 • Uzimanje briseva – 1000
 • Folikulometrija – 7000
 • LOOP escizija sa HP analizom – 15000
 • CTG – 1000
 • Aplikacija spirale – 5000
 • Ekstrakcija spirale – 4000
 • Radio laser vaporizacija i biopsija PVU sa HP analizom- 12500
 • Histopatološki pregled – 2500
Otorinolaringologija
 • Prvi ORL pregled – 2000
 • Kontrolni ORL pregled (do 10 dana) – 1000
 • Prvi ORL pregled sa timpanometrijom (do 15 dana) – 2000
 • Kontrolni ORL pregled sa timpanometrijom – 1500
 • Audioloski pregled (audiometrija i timpanometrija) – 3000
 • Ispitivanje centra za ravnotezu (audiometrija i kalorimetrija) – 4000
 • Alergoloske probe (prik test) – 3000
 • Paracentaza (incizija bubne opne kod gnojenje u uvu) – 1000
 • Incizija peritonzilarnog abscesa – 2000
 • Incizija abcesa lica ili vrata sa negom do zarastanja – 4000
 • Recekcija kratke veze jezika (frenulum linguae) – 2000
 • Ušivanje rane na licu ili vratu – 4000
 • Previjanje rane na licu ili vratu, skidanje konaca – 1000
 • Biopsija promena u ORL regiji sa PH pregledom – 5000
 • PH pregled – 2500
 • Lečenje othematoma – 10000
 • Prednja tamponada nosa (zaustavljanje obilnih krvarenja) – 4000
 • Repozicija nosne kosti sa fiksacijom (prelomi nosnih kostiju) – 10000
 • Otomikroskopija (otovideoskopija) – 1000
 • Timpanometrija – 500
 • Repozicioni manevri – 500
 • Aplikacija leka u uvo (štrajfna) – 500
 • Produvavanje tuba (Politzer) – 500
 • Lapiziranje polipa spoljasnjeg slusnog hodnika ili krv.sudova u nosu – 500
 • Aspiracija sekreta iz nosa (Proetz) – 500
 • Odredjivanje oštecenja sluha po Fowler-u – 500
 • Davanje inekcije i lek – 500
Pedijatrija
 • Pedijatrijski pregled 1 – 2000
 • Pedijatrijski pregled 2 (7 dana) – 1000
 • Sportski medicinski pregled (pacijenti do 16 godina starosti) – 1000
 • PULMOLOGIJA
 • Specijalistički HPRE prvi pregled – 3000
 • Specijalistički HPRE kontrolni pregled do 10 dana – 1000
 • Specijalistički HPRE kontrolni pregled od 10 dana – 1500
Onkologija
 • Onkološki pregled  – 2000
 • Aplikovanje bifosfonata – 5000
 • Prikaz Konzilijumu – 3000
Ultrazvučna dijagnostika
 • Ultrazvuk dojki – 3000
 • Ultrazvuk abdomena – 3000
 • Ultrazvuk vrata – 3000
 • Ultrazvuk vrata i dojki – 5000
 • Ultrazvuk abdomena i dojki – 5000
Plastična hirurgija
  • Specijalistički pregled – 2000
  • Specijalistički pregled (kontrolni do 10 dana) – 1000
  • Specijalistički pregled (kontrolni nakon 10 dana) – 1500
  • HP pregled – 2500
  • Uzimanje brisa – 1000
  • Ušivnaje rane – 4000
  • Previjanje rane – 1000
  • Skidanje konaca – 1000
  • Malo previjanje – 500
  • Veliko previjanje – 1000
  • Primarna obrada opekotina do 5% – 5000
  • Manja primarna obrada opekotina 5-10% – 8000
  • Veća primarna obrada opekotina 5-10% – 10000
  • Sekundarna obrada opekotina 5% – 2500
  • Manja sekundarna obrada opekotina 5-10% – 3000
  • Veća sekundarna obrada opekotina 5-10% – 5000
  • Manja korekcija ušne školjke (jednostrano) – 20000
  • Veća korekcija ušne školjke (jednostrano) – 36000
  • Blefaroplastika gornjeg kapka (jednostrano) – 30000
  • Blefaroplastika donjeg kapka (jednostrano) – 50000
  • Face lifting (parcijalni) – 120000
  • Face lifting (kompletni) – 300000
  • Redukciona mamoplastika (jednostrano) – 100000
  • Redukciona mamoplastika (obostrano) – 200000
  • Rekonstrukcija trbušnog zida (cutis laxa) – 250000
  • Mastopeksija (jednostrano) – 160000
  • Mastopeksija (obostrano) – 200000
  • Korekcija ožiljka sa direktnom suturom – 10000
  • Korekcija ožiljka sa transplantatnom (manji) – 15000
  • Korekcija ožiljka sa transplantatom (srednji) – 20000
  • Korekcija ožiljka sa transplantatom (veći) – 25000
  • Korekcija ožiljka lica (manji) – 25000
  • Korekcija ožiljka lica (veći) – 35000
  • Ekscizija tetovaze do 5cm – 20000
  • Ekscizija tetovaze 5-10cm – 35000
  • Ekscizija tetovaze veće od 10cm – 50000
  • Ekscizija tumora od 2cm – 12000
  • Ekscizija tumora 2-5cm – 15000
  • Ekscizija tumora preko 5cm (sa direktnim zatvaranjem) – 40000
  • Ekscizija tumora preko 5cm (sa rekonstrukcijom) – 35000
  • Ekstirpacija tumora do 2cm  – 15000
  • Ekstirpacija tumora preko 2 cm – 25000
  • Ekstirpacija tumora preko 5 cm – 40000
  • Lugatura kožne promene na peteljci – 1000
  • Rešavanje benigne promene kože radioterapijom – 3500
  • Resekcija benigne promene kože radioterapijom – 5000
  • Rešavanje benigne promene (bez rekonstrukcije) – 10000
  • Rešavanje benigne promene (sa rekonstrukcijom) – 15000
  • Hiruško lečenje uraslog nokta – 15000
  • Hirusko lečenje uraskog nokta uz eksciziju matriksa – 18000
  • Ekscizija malignog tumora do 2cm sa direktnom suturom – 15000
  • Ekscizija malignog tumora preko 2cm sa direktnom suturom – 20000
  • Ekscizija malignog tumora sa primarnom rekonstrukcijom – 30000
  • Lokalni kožni režanj (manji) – 20000
  • Lokalni kožni režanj (srednji) – 30000
  • Lokalni kožni režanj (veliki) – 40000
  • Uzimanje AT – 10000
  • Manji AT – 8000
  • Srednji AT – 12000
  • Veliki AT – 15000
  • Wolf AT (veoma veliki AT) – 30000
  • Uklanjanje stranog tela (manjeg) u mekom tkivu-površno – 3000
  • Uklanjanje stranog tela (većeg) u mekom tkivu-površno – 5000
  • Uklanjanje stranog tela (manjeg) u mekom tkivu-duboko – 10000
  • Uklanjanje stranog tela (većeg) u mekom tkivu-duboko – 15000

  Briga o zdravlju je naša misija

  Radno vreme poliklinike je svakog radnog dana od 13h do 21h.