Cenovnik naših usluga

Klikom na plus se prikazuje cene iz određene oblasti.

Ginekologija
 • Ginekološki pregled – 3000
 • Ultrazvučni pregled – 4000
 • Ginekološki pregled i ultrazvučni pregled – 4500
 • Kolposkopija i citologijija (Papanikolau pregled) – 4500
 • Ginekološki pregled, ultrazvučni pregled, kolposkopija i citologija – 7000
 • Ultrazvučni pregled sa kolor doplerom (trudnice) – 4500
 • Ultrazvučni pregled sa kolor doplerom i ginekološki pregled (trudnice) – 5000
 • Ultrazvučni pregled sa kolor doplerom i CTG (trudnice) – 6000
 • Biopsija PVU sa HP analizom – 9500
 • Skidanje kondiloma radio talasima – 11000
 • Polypectomia sa HP analizom – 9500
 • Uzimanje briseva – 1000
 • Folikulometrija – 10000
 • LOOP escizija sa HP analizom – 17000
 • CTG – 2000
 • Aplikacija spirale – 6000
 • Ekstrakcija spirale – 4000
 • Radio laser vaporizacija i biopsija PVU sa HP analizom- 15000
 • Radio laser vaporizacija PVU – 11000
Otorinolaringologija
 • Prvi ORL pregled – 3000
 • Kontrolni ORL pregled (do 10 dana) – 2000
 • Prvi ORL pregled sa timpanometrijom – 4000
 • Kontrolni ORL pregled sa timpanometrijom (do 15 dana) – 2500
 • Audioloski pregled (audiometrija i timpanometrija) – 5000
 • Ispitivanje centra za ravnotezu (audiometrija i kalorimetrija) – 6000
 • Alergoloske probe (prik test) – 6000
 • Paracentaza (incizija bubne opne kod gnojenje u uvu) – 1500
 • Incizija peritonzilarnog abscesa – 3000
 • Incizija abcesa lica ili vrata sa negom do zarastanja – 5000
 • Recekcija kratke veze jezika (frenulum linguae) – 3000
 • Ušivanje rane na licu ili vratu – 5000
 • Previjanje rane na licu ili vratu, skidanje konaca – 1500
 • Lečenje othematoma – 12000
 • Prednja tamponada nosa (zaustavljanje obilnih krvarenja) – 7000
 • Repozicija nosne kosti sa fiksacijom (prelomi nosnih kostiju) – 12000
 • Otomikroskopija (otovideoskopija) – 1000
 • Timpanometrija – 1000
 • Repozicioni manevri – 500
 • Aplikacija leka u uvo (štrajfna) – 500
 • Produvavanje tuba (Politzer) – 500
 • Lapiziranje polipa spoljasnjeg slusnog hodnika ili krv.sudova u nosu – 1000
 • Aspiracija sekreta iz nosa (Proetz) – 500
 • Odredjivanje oštecenja sluha po Fowler-u – 1000
Pedijatrija
 • Pedijatrijski pregled, prvi – 3000
 • Pedijatrijski pregled, kontrolni (do 10 dana) – 2000
 • Pedijatrijski pregled, kontrolni (posle 10 dana) – 2500
 • Potvrda za ustanove – 1500 
Onkologija
 • Onkološki pregled  – 3000
 • Aplikovanje bifosfonata – 6000
 • Prikaz Konzilijumu – 3500
Ultrazvučna dijagnostika
 • Ultrazvuk dojki – 4000
 • Ultrazvuk abdomena – 4000
 • Ultrazvuk vrata – 4000
 • Ultrazvuk vrata i dojki – 6500
 • Ultrazvuk abdomena i dojki – 6500
 • Ultrazvuk abdomena, vrata i dojki – 8000
Plastična hirurgija

 

 • Specijalistički pregled – 3000
 • Specijalistički pregled (kontrolni do 10 dana) – 2000
 • Specijalistički pregled (kontrolni nakon 10 dana) – 2500
 • HP pregled – 3500
 • Uzimanje brisa – 1000
 • Ušivnaje rane – 5000
 • Previjanje rane – 1500
 • Skidanje konaca – 1500
 • Malo previjanje – 1000
 • Veliko previjanje – 1500
 • Primarna obrada opekotina do 5% – 6000
 • Manja primarna obrada opekotina 5-10% – 10000
 • Veća primarna obrada opekotina 5-10% – 14000
 • Sekundarna obrada opekotina 5% – 3000
 • Manja sekundarna obrada opekotina 5-10% – 3600
 • Veća sekundarna obrada opekotina 5-10% – 6000
 • Manja korekcija ušne školjke (jednostrano) – 25000
 • Veća korekcija ušne školjke (jednostrano) – 43500
 • Blefaroplastika gornjeg kapka (jednostrano) – 36000
 • Blefaroplastika donjeg kapka (jednostrano) – 60000
 • Face lifting (parcijalni) – 150000
 • Face lifting (kompletni) – 360000
 • Redukciona mamoplastika (jednostrano) – 130000
 • Redukciona mamoplastika (obostrano) – 250000
 • Rekonstrukcija trbušnog zida (cutis laxa) – 300000
 • Mastopeksija (jednostrano) – 195000
 • Mastopeksija (obostrano) – 250000
 • Korekcija ožiljka sa direktnom suturom – 15000
 • Korekcija ožiljka sa transplantatnom (manji) – 20000
 • Korekcija ožiljka sa transplantatom (srednji) – 25000
 • Korekcija ožiljka sa transplantatom (veći) – 30000
 • Korekcija ožiljka lica (manji) – 30000
 • Korekcija ožiljka lica (veći) – 45000
 • Ekscizija tetovaze do 5cm – 25000
 • Ekscizija tetovaze 5-10cm – 45000
 • Ekscizija tetovaze veće od 10cm – 60000
 • Ekscizija tumora od 2cm – 15000
 • Ekscizija tumora 2-5cm – 18000
 • Ekscizija tumora preko 5cm (sa direktnim zatvaranjem) – 36000
 • Ekscizija tumora preko 5cm (sa rekonstrukcijom) – 42000
 • Ekstirpacija tumora do 2cm  – 18000
 • Ekstirpacija tumora preko 2 cm – 30000
 • Ekstirpacija tumora preko 5 cm – 50000
 • Lugatura kožne promene na peteljci – 1200
 • Rešavanje benigne promene kože radioterapijom – 4500
 • Resekcija benigne promene kože radioterapijom – 6000
 • Rešavanje benigne promene (bez rekonstrukcije) – 15000
 • Rešavanje benigne promene (sa rekonstrukcijom) – 20000
 • Hiruško lečenje uraslog nokta – 18000
 • Hirusko lečenje uraskog nokta uz eksciziju matriksa – 22000
 • Ekscizija malignog tumora do 2cm sa direktnom suturom – 18000
 • Ekscizija malignog tumora preko 2cm sa direktnom suturom – 25000
 • Ekscizija malignog tumora sa primarnom rekonstrukcijom – 40000
 • Lokalni kožni režanj (manji) – 25000
 • Lokalni kožni režanj (srednji) – 36000
 • Lokalni kožni režanj (veliki) – 50000
 • Uzimanje AT – 12000
 • Manji AT – 10000
 • Srednji AT – 15000
 • Veliki AT – 20000
 • Wolf AT (veoma veliki AT) – 36000
 • Uklanjanje stranog tela (manjeg) u mekom tkivu-površno – 3600
 • Uklanjanje stranog tela (većeg) u mekom tkivu-površno – 6000
 • Uklanjanje stranog tela (manjeg) u mekom tkivu-duboko – 12000
 • Uklanjanje stranog tela (većeg) u mekom tkivu-duboko – 15000
Neurologija
 • Neurološki pregled – 4000
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata – 4000
 • Neurološki pregled i kolor dopler krvnih sudova vrata – 7000
Interna medicina
 • Internistički pregled sa EKG-om – 4000
 • Ultrazvuk srca – 4000
 • Kolor dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta – 4000
 • Reumatološki pregled – 4000
 • Internistički pregled i ultrazvuk srca – 7000
Dečija hirurgija

Pregled dečijeg hirurga – 5000

Adhesiolysis preaputii – 8000

Briga o zdravlju je naša misija

Radno vreme poliklinike je svakog radnog dana od 13h do 21h.